Проектът е изграден изцяло с технологии с отворен код. В този дух играта е публикувана в SourceForge.net, където всеки може да се включи в разработката и.

Геймплей

Играта е в реално време. В нея играчите влизат в ролята на работници в цех за разделяне
на боклука. Задачата им е да разпределят възможно най-голяма част от прииждащия поток боклук. Без да ангажира или натоварва, тя въвлича посетителите със своята увлекателност и хумор.Скица на функционалността на играта [PNG|SVG]

Играчите

Ролята на играчите първоначално е проста, но с развитието на играта се усложнява. Те наблюдават една поточна лента, на която излизат отпадъци, и трябва да избират някои от тях и да ги разпределят по предназначените за това контейнери. В процеса на игра се появявят отпадъци, чийто тип не може да оределен по външния вид и се налага играчите да ги изследват, за да определят вида им и нивото на замърсяване.

Целта на играта е в края на нивото едновременно съдържанието на контейнерите
да е възможно най-чисто и неразпределеният боклук да е възможно най-малко.


Първоначален дизайн на ниво [PNG]

Нива

В зависимост от нивото, лентата може да има различно съдържание и контейнерите
може да са различен брой. В първите нива боклукът трябва да се разпределя между
познатите в България три кофи. В следващите нива едно по едно играчите трябва да
разделят стъкла по цветове, пластмаси по тип на полимера и метали по химичните
им свойства. Постепенно играчите започват да делят общите отпадъци на тясно
определени типове.

В следващите нива играчите ще са поставени в ситуация сами да досортират това, което по-рано са сортирали. Например разделяне на съдържанието на жълтата кофа според видовете пластмаса в нея.