Тук е събрана информацията, предадена за Фонд Дебюти и частично доразвита по-късно.

Цели

Дългосрочни

 • Да провокира хората чрез ненатоварващо развлечение да се замислят за проблема, създаден от безкрайното изхвърляне на отпадъци и необходимостта от тяхното адекватно третиране.
 • Да популяризира нови креативни форми на съчетание на различни видове изкуство в интерактивни медии и да покаже тяхното нарастващо значение в обществото.

Краткосрочни

 • Да разпространи практиката на осъзнато и ефективно разделяне на отпадъци.
 • Да свърже хората в една неформална общност и по този начин да им даде възможност да се изявят лично и да оценят как тяхното собствено отношение към проблема се вписва в обществените нагласи.
 • Да даде възможност на участниците (съавторите) да реализират съвместен проект и по този начин да покажат своята форма на изкуство.
 • Да представи на българска публика медиата edutainment (обучение чрез развлечение).

Целеви групи

Проектът се цели изключително към българоезична аудитория, въпреки че играта и кофата не съдържат езикови граници за използването им (интерфейсът е основно графичен, с минимално количество текст). Различни целеви групи са:

 • Работещи пред компютър, в почивното си време (вместо пасианс).
 • Деца и младежи, прекарващи свободното си време пред компютър.
 • Хора, заинтригувани от това как да живеят по-природосъобразно и устойчиво.
 • Организаци, въвлечени в обработката на отпадъци.

Художествена концепция

Когато човек изхвърля отпадък след това го забравя, но въпреки това боклукът съществува и напомня,че някой някога и някъде го е изхвърлил. Виртуалната реалност на Интернет предлага на хората да влязат в дрехите на тези, които всеки ден работят с чуждия боклук. Интернет им позволява да съберат отпадъците,които са ги впечатлили на едно място и да направят нещо подобно на социални Time capsules на Анди Уорхол. Всичко, което те трябва да направят, е да прехвърлят своите отпадъци от реалността във виртуалността. – така както те
правят това с други неща в светове като Second Life.

Колко боклук могат да натрупат хората за собствено удоволствие? Лично удовлетворение ли да поставиш точното нещо на точното място? Кой се пита къде отива боклукът? Кой може да го накара
да изчезне? Кой казва кое е боклук и кое – не? Проектът подтиква хората да си направят виртуален боклук и да видят дали той би бил рециклиран в един също толкова виртуален завод за обработка на отпадъци, в който работят също толкова реални хора, като тези, които си изхвърлят боклука. Дали това, че някой някъде знае как един боклук може да се използва отново автоматично го прави да спре да е боклук? Какво се случва след раждането на боклука, от какво зависи дали той ще си остане боклук завинаги и ще продължи да се трупа?

Предложеният проект провокира хората да мислят точно в тази посока и да си задават точно тези въпроси. Какви ще са отговорите и резултатите зависи само от тях.

Иновативност на подхода

Инсталацията е базирана на интернет, което я прави достъпна за широка аудитория и за многократно посещение. Интернет позволява и много лесно разпространение без необходимост от физическо размножение. На интернет се дължи и възможността едновременно да се използват
мултимедийни възможности и да се въвлекат посетителите като съавтори.

Трите компонента на проекта също сами по себе си не са традиционна форма на изкуство, въпреки че съчетават елементи от класическото творчество. В нашето съвремие посланията все по-трудно проникват в съзнанието на хората. Именно в отговор на това предизвикателство играта въвлича приемника и се оказва търсена медиа. Игровият елемент служи и като мост между изкуството и подрастващите. По подобен начин въвличането на посетителите използва мрежата да създаде една своеобразна социална мрежа на изкуството. От своя страна сайтът дава възможност на посетителите да се запознаят с проекта и авторите в рамките на проекта.

Тематиката на проекта придобива или ще придобива все по-голямо значение за ежедневието на всеки. Провокирането на хората да се занимават с това кое е боклук и кое – не, често може да ги накара да се замислят за същата проблематика в реалността.

Участниците в проекта са изключително дебютанти с множество нестандартни идеи. Проектът им дава възможност да подходят към изкуството по иновативен начин.

Очаквани резултати

 • Проектът да придобие популярност сред и да бъде играна от както тези със зелено самосъзнание, така и от досега неангажирани хора
 •  Да повокира различни хора да дадат своя принос към играта като я обогатят и я играят.
 • Проектът да получи широк обществен отзвук сред специализирани и популярни медии, както и да бъде изложен в пространство за съвременно изкуство.
 • Подходът да намери отражение в бъдещи проекти от български автори.

Критерии за оценка на резултатите

През първия месец от пускането

 • 100 регистрирани играча (неизпълнена поради отпадането на елемента за регистрация)
 • 500 уникални посещения (изпълнена)
 • 2000 посещения общо (изпълнена)
 • 50 боклука, изпратени от потребители (неизпълнена)
 • 15 препратки от реални интернет сайтове (изпълнена)
 • 6 отразявания в различни специализирани издания (изпълнена)
 • отразявания в издания за масова аудитория (изпълнена)

Тези резултати имат потенциал да се мултиплицират многократно с минимално усилие за поддръжка в по-дълъг период.

След края на проекта

 • Покани за включване на проекта в изложби и фестивали.
 • Покани за участие в други проекти.