Настоящата игра е в стадий на прототип и предстои да бъде развита. Моля споделете препоръките си за подобрение на играта във форума на разработчиците.