Молекула

Диаметър: 120см

Съдържание:

  • 100% стиропор

Макет на молекула въглероден диоксид, част от арт проект на Петко Дурмана