Табакера

Диаметър: 50см

Съдържание:

  • 36% биомаса
  • 4% целулоза
  • 60% метал

Все още пълна табакера с цигари