Тухла

Диаметър: 50см

Съдържание:

  • 100% Глина (дребно смляни алуминиеви силикати)

Глинена тухла. Използва се главно за конструкция на неносещи стени. Лесно рециклируема, но още по-лесно изхвърляна в речните корита и дерета.