Когато Вие се отървете от боклука си, той може да бъде:

но в крайна сметка той никога не изчезва......а дали "боклук" универсална или субективна категория?These site and game are in Bulgarian, a summary page in English is available.

                         

Интерактивната медиа

Ежедневието ни залива с информация и реклама. Резултатът е, че посланията все по-трудно проникват в нашето съзнание, изграждаме си резистентност. В тази борба за вниманието на всеки от нас, въвличането на човека-приемник е способно да го накара неволно да се замисли над посланието, в което той се оказва съавтор.

Когато това е игра с щипка хумор, дори изключително простото занимание понякога се превръща в опияняващо развлечение.

Обществена стойност

В България разделното събиране на отпадъци е ново понятие, но дори и в страни с традиции, хората нямат представа какво се случва с боклука след като го изхвърлят. Така те не знаят, че дори да изхвърлят разделно, ако боклукът им не отговаря на определени условия за чистота, той няма как да бъде рециклиран. В същото време много хора не се замислят какви чудати неща попадат в кофите за боклук.

Още за боклука

За проекта

Това е проект за интерактивна медиа, която се върти около темите за боклука и рециклирането. Целта му е чрез въвличане и развлечение да провокира хората да се замислят и ангажират относно важни въпроси, свързани с тези теми. В резултат на това се очаква всеки от нас да започнат да отделя повече внимание на собственото си участие в процеса.

Тази интерактивната платформа се състои от три части: този уебсайт, игра и събиране на посетителски принос.

Проектът кандидатства за финансова подкрепа от Фонд за подкрепа на дебютни проекти. За авторите е гордост, че са първите, получили одобрение от фонда по проект, свързан с медийни изкуства. На специално предназначена страница може да бъде намерена допълнителна информация за проекта.